מאמרים
  צור קשר
  דלג על צור קשר
  *
  checked

  זכויותיו של נפגע תאונת עבודה ודרך חישוב הקצבה או המענק בביטוח הלאומי

  הגדל

  אדם שהוכר כנפגע בעבודה עקב תאונת עבודה/מחלת מקצוע זכאי לקבל מן המוסד לביטוח לאומי את הזכויות הבאות:

  א. ריפוי ושיקום רפואי ומקצועי.

  ב. דמי פגיעה.

  ג. מענק נכות / קצבת נכות .

   

  א. ריפוי ושיקום - זכויות

  הנפגע מתאונת העבודה/מחלת מקצוע זכאי לקבל מן המוסד לביטוח לאומי החזר של כל ההוצאות הנדרשות לשם ריפוי, אשפוז בבית חולים או במוסד רפואי אחר וכן כל הוצאה אחרת עבור מכשירים רפואיים (מכשיר שמיעה וכד').

   

  הנפגע מתאונת העבודה/מחלת מקצוע זכאי גם לשיקום מקצועי במקרה ופגיעתו אינה מאפשרת לו לחזור לעבודתו. שיקום מקצועי כולל קורסים להסבה מקצועית שעורך המוסד לביטוח לאומי על מנת להכשיר את הנפגעים לעבודה המתאימה להם בהתחשב בפציעתם.

   

   

  ב. דמי פגיעה

  הנפגע מתאונת העבודה/מחלת מקצוע  שעקב הפגיעה אינו יכול לעבוד, זכאי לקבל דמי פגיעה במשך 91 יום מתאריך התאונה.

   

  תנאי לקבלת דמי פגיעה הוא שהעובד הגיש למוסד לביטוח לאומי תעודת "אי כושר" חתומה ע"י רופא. יובהר כי לא כל תעודת מחלה מהווה תעודת "אי כושר" לפי החוק. יש צורך בתעודה מיוחדת בה נכתב במפורש כי היא ניתנת לפי חוק הביטוח לאומי.

   

  גובהם של דמי הפגיעה הוא 75% מן השכר היומי של הנפגע. השכר היומי מחושב על פי השכר בשלושת החודשים האחרונים לפני הפגיעה חלקי 90 יום. יש להדגיש כי השכר הקובע הינו השכר ממנו הפריש המעביד מס לביטוח לאומי ואינו כולל רכיבים נוספים מהם לא מנוכה מס.

   

   

  נוסחת החישוב של דמי הפגיעה ליום היא כדלקמן:

   

  דמי פגיעה ליום= 75% X שכר בשלושת החודשים האחרונים

                                                       90 יום

   

   

  לאחר שהסתיימו 90 יום לא יהיה זכאי העובד לקבל דמי פגיעה, אף אם הוא עדיין לא מסוגל לעבוד. במקרה כזה יהיה זכאי העובד למענק חד פעמי או לקצבת נכות, כמפורט להלן.

   

   

  ג. מענק וקצבת נכות

  לאחר שהסתיימו 91 יום או לאחר שנגמרה תקופת אי הכושר אם היתה קצרה יותר, זכאי העובד להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי להזמינו בפני ועדה רפואית שתקבע לו את אחוזי הנכות. בהתאם לאחוזי הנכות שיקבעו בועדה יקבעו זכויותיו הכספיות של העובד, כדלקמן:

   

  מענק נכות

   

  הנפגע מתאונת העבודה/מחלת מקצוע  יהיה זכאי למענק חד פעמי אם נקבעו לו אחוזי נכות צמיתים (קבועים) בין 9% ל- 19%. גובה מענק הנכות מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שנפסקו לו.

  נוסחת החישוב למענק נכות הינה:

   

  מענק הנכות 43 = חודשים × 75% × שכר בשלושת החודשים האחרונים

                                                               3

   

  לדוגמא: עובד שנפסקו לו 10% נכות והוא הרוויח לפני התאונה שכר ממוצע של 10,000 ש"ח ברוטו בחודש, יקבל מענק בהתאם לנוסחא כדלקמן:

  32,250 ₪= 10%×75%×10,000

   

   

   

  קצבת נכות

   

  נפגע יהיה זכאי לקצבה חודשית אם נקבעו לו ע"י הועדה הרפואית דרגת נכות צמיתה (לתמיד) של 20% ומעלה, או דרגת נכות זמנית של 5% ומעלה. גובה הקצבה החודשית היא 75% מהשכר החודשי כפול אחוזי הנכות.

   

  לדוגמא:

  נפגע שפסקו לו % 30 נכות והוא הרוויח בממוצע בשלושת החודשים לפני התאונה שכר ברוטו של 10,000 ₪ , יקבל גמלה חודשית בהתאם לנוסחא כדלקמן:

    ₪2,250 = 30%×(75%×10,000)

  יש לשים לב הגמלה החודשית אינה חייבת במס.

   

  את הקצבה יקבל אדם במשך כל חייו. גבר או אישה המגיעים לגיל המקנה זכאות לקצבת זקנה, יוכלו לבחור בין קבלת קצבת הנכות לקבלת קצבת הזקנה. בחירה בקבלת קצבת הזקנה (עומדת על כ- 1500-200 ₪), תזכה את הנכה בעוד מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות נכות מעבודה.

   

  לתיאום פגישת ייעוץ עם עו"ד ללא התחייבות, נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון שמספרו 08-9393100 או באמצעות מערכת הפניות המקוונת באתר.

  צור קשר
  דלג על צור קשר

  צור קשר

  חדשות המשרד
  דלג על חדשות המשרד

  חדשות המשרד

  המשך עצור
  עבור לתוכן העמוד