מאמרים
  צור קשר
  דלג על צור קשר
  *
  checked

  פסק דין - בית המשפט העליון פסל נוהל של משרד הביטחון אשר פגע בזכויות נכי צה"ל

  הגדל

  עעמ 7335/10 ‏ ‏ קצין התגמולים - משרד הבטחון נ' משה לופו

  ____________________________________________________________________________________________________

  בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מנהליים

  לפני:  

  כבוד הנשיא א' גרוניס

  כבוד המשנָה לנשיא מ' נאור

  כבוד השופט א' רובינשטיין

  המערער:

  קצין התגמולים - משרד הבטחון

                                            

  נ  ג  ד

                                                                                                       

  המשיבים:

  1. משה לופו

  2. ארגון נכי צה"ל

                                            

  ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 25.7.10 בעת"מ 1860/07, שניתן על-ידי כב' השופטת ד"ר מ' אגמון-גונן

  תאריך הישיבה:

  כ"ב באדר התשע"ג     

  (4.3.2013)

                                            

  בשם המערער:

  עו"ד שרון רוטשנקר

  בשם המשיב 1:

  עו"ד ניר גנאינסקי; עו"ד ליאור טומשין

  בשם המשיב 2:

  עו"ד תמר חיימוביץ-ריכטר; עו"ד ענת קליין; עו"ד משה מרדלר

  חקיקה שאוזכרה:

   

  --- סוף עמוד  1 ---

   

  חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] סע'  18, 33

  חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 סע'  28

  חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970

  חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 סע'  2

  חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו סע'  8

  מיני-רציו:

  °

  * ביהמ"ש העליון הצהיר על בטלות הוראה פנימית של משרד הבטחון, הקובעת כי מועד התחולה של הטבות המוענקות לנכי צה"ל מכח הוראות אגף שיקום נכים במשרד הביטחון הינה ממועד ההכרה של הגורם המוסמך. נפסק כי הוראה זו מפלה בין נכי צה"ל באופן אקראי, בחוסר סבירות ובחוסר מדתיות. משמעות החלטה זו,היא שהטבות מכוח הוראות אגף השיקום תינתנה למפרע כנהוג בתגמולים הניתנים מכוח חוק הנכים. הלכה זו תחול מיום פסק דין זה ואילך, למעט לגבי המשיב 1.

  °

  * תגמולים – נכי צהל – תגמולים רטרואקטיביים

  °

  * משפט מינהלי – התנהגות הרשות – הפליה

  °

  * תגמולים – נכי צהל – הכרה רטרואקטיבית

  °

  * משפט מינהלי – פגמים בשיקול-הדעת – אי-סבירות

  °

  * משפט מינהלי – פגמים בשיקול-הדעת – היעדר מידתיות

  °

  * משפט מינהלי – פגמים בשיקול-הדעת – הפליה

  °

  * בתי-משפט – הלכה פסוקה – תחולתה

  °

  .

  °

  לנכי צה"ל ניתנות הטבות כספיות משני סוגים: תגמולים מכוח חוק הנכים, והטבות מכח הוראות אגף שיקום נכים במשרד הביטחון במסגרת התקציב השנתי המאושר לאגף (הטבות אלו לא עוגנו באמצעות החוק והתקנות). תגמולים מכוח חוק הנכים משולמים, ככלל, באופן רטרואקטיבי, מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי, או מיום הגשת התביעה להכרה בנכות, בהתאם לתנאי סעיף 18 לחוק הנכים. הטבות מכוח הוראות אגף השיקום אינן משולמות עד כה, ככלל, באופן רטרואקטיבי, כי אם מיום החלטת המוסמך (במקרה דנא – הועדה הרפואית שקבעה את הנכות), וזאת בהתאם להוראת אגף שיקום נכים במשרד הביטחון מספר 80.23 (להלן הוראה 80.23). ביהמ"ש לעניינים מינהליים בת"א קבע כי הוראה 80.23 בטלה בשל היותה מפלה בין נכים בהיעדר סבירות ומידתיות. בעקבות מסקנה זו, הורה ביהמ"ש על תשלום ההטבות למשיב 1 – ששירת כלוחם והוכר כנכה צה"ל בשנת 2006– החל מיום שחרורו מצה"ל (1998). על כך מערערת המדינה.

  °

  .

  °

  ביהמ"ש העליון (מפי השופט א' רובינשטיין, בהסכמת הנשיא א' גרוניס והמשנָה לנשיא מ' נאור) קיבל את הערעור חלקית (לעניין התחולה), מהטעמים הבאים:

  °

  כבר בשנת 2005 קבע היועץ המשפטי לממשלה דאז כי במצב הקיים, יכולות להעלות טענות קשות של אפליה ואבחנה לא ראויה, כלפי נכי צה"ל ומשפחות שכולות, ככל שהסדרים אלה אינם מוסדרים

  °

  --- סוף עמוד  2 ---

  °

  °

  בחקיקה. לאחר תקופה ארוכה מאוד, בה ליוה בימ"ש זה את הליכי החקיקה המתגבשים, ומשהסדרת העניין בחקיקה מתעכבת, אין מנוס מלהכריע בסוגיה.

  °

  השאלה שלפתחנו נוגעת לזכות החוקתית לשוויון ולחוקיות הוראה 80.23, אשר יוצרת הבחנה אקראית בין נכי צה"ל שונים, באשר למועד תחילת תשלום ההטבות שניתנות מכוח הוראות האגף, וזאת על בסיס מועד ההכרה בנכותם, שהוא נתון מקרי. במלים אחרות, השאלה היא האם מדיניות התשלום האקטיבי של אותן ההטבות הניתנות לפנים משורת הדין, מפלה בין נכים שלא כדין. לעמדת ביהמ"ש התשובה לכך חיובית. גם אם הפליה זו אינה מכוונת כשלעצמה. קשה למצוא לכך הצדקה רציונאלית.

  °

  ביהמ"ש מתייחס לטענת המערערת כי בבסיס הוראה 80.23 עומדים רציונאליים אשר אושרו על-ידי בימ"ש זה בפסיקתו לאורך השנים בהם שיקול סוציאלי ושיקול תקציבי.

  °

  באופן כללי, השיקול הסוציאלי מקובל על ביהמ"ש, קרי, שיש לראות את ההטבות במשקפיים שיקומיות שבעיקרן צופות פני עתיד. ואולם, בנסיבות דנא הריהו שיקול אקראי של בדיעבד; שהרי ככל שנכה צה"ל היה זוכה בהכרה במועד מוקדם יותר, היו זכויותיו רבות יותר.

  °

  באשר לשיקול התקציבי, הרי ששיקול זה אינו בלתי מתקבל על הדעת ועל המציאות, ואולם, ראשית, טענה כי שיקול תקציבי עומד בבסיסה של הוראה 80.23, הינא טענה שבעובדה, ויש לבסס תשתית עובדתית עדכנית התומכת בה – להבדיל מהסתמכות על תשתית עובדתית שהוצגה בפני בימ"ש זה בעבר. תשתית כאמור לא הוכחה. ההערכות התקציביות שהציג המערער בשני תצהיריו התגלו כלוקות ביתר רב, ונראה שאין בהן כדי לבסס את טענת העלויות הכבדות של ביטול הוראה 80.23.

  °

  שנית, גם בהנחת קיומה של תשתית עובדתית עדכנית לקיומו של שיקול תקציבי, לאור אופיה האקראי של הוראה 80.23 – ובכך הדגש – נראה כי בבחינת השיקול התקציבי אל מול הזכות לשויון בעידן החוקתי ניתן לראשון משקל רב מדי בעיצוב מדיניות המועד הקובע, שממנו תשולמנה הטבות מכוח הוראות האגף ודבר זה חורג ממתחם הסבירות. בהקשר זה צוין כי חלוף השנים מאז שהתייחס בימ"ש בעבר לסוגיה, יצר מציאות שונה, מבחינת המשקל שיש לייחס לשיקול התקציבי מזה והמשקל שיש לייחס לזכות לשויון מזה. הוראה 80.23 מתקשה לעמוד בעילות הסבירות והמידתיות כיום.

  °

  אמנם שיקול תקציבי עשוי להיות לגיטימי במסגרת גיבושה של מדיניות התשלום האקטיבי של תשלום הטבות מכוח הוראות האגף, וזאת חרף האקראיות שבהחלת מדיניות זו וסטייתה מעיקרון השוויון, ככל שיעמוד באמת המידה של מידתיות בהתאם לשלושת מבחני המשנה המצטברים שנקבעו לכך בפסיקה. לעמדת ביהמ"ש הוראה 80.23 איננה עומדת במבחני המשנה השני והשלישי (מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה והמבחן הקרוי "מידתיות במובן הצר"), כך שנראה כי היא לוקה בהיעדר מידתיות.

  °

  התוצאה האופרטיבית, היא כי אין לקיים את מדיניות תשלום ההטבות מכוח הוראות אגף השיקום ממועד ההכרה, כפי שמורה הוראה 80.23, ויש לקבוע אפוא כי הוראה 80.23 בטלה.

  °

  הצהרה על בטלות הוראה 80.23, משמעה שהטבות מכוח הוראות אגף השיקום תינתנה למפרע כנהוג בתגמולים הניתנים מכוח חוק הנכים.

  °

  סוגיית התחולה: בין השאר נוכח העובדה שבימ"ש זה הכיר בהוראה 80.23 גם בעע"ם 5728/09 בעניין עבודי שניתן בינואר 2011, כחמישה חודשים אחרי פסק הדין נשוא ענייננו, יש מקום להחיל את ההלכה החדשה מיום פסק דין זה ואילך; זאת – בשל הסתמכותו של המערער, למעט בנוגע למשיב 1 אישית, שלגביו יחול פסק הדין קמא כנתינתו.

  °

  פסק-דין

  --- סוף עמוד  3 ---

  השופט א' רובינשטיין:

  א.             ערעור המדינה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (השופטת ד"ר מ' אגמון-גונן), מיום 4.8.10 בתיק עת"ם 1860/07, בגדרו נקבע כי הוראת אגף שיקום נכים במשרד הביטחון מספר 80.23 (להלן הוראה 80.23), הקובעת את מועד תחילתו של תשלום ההטבות הניתנות מכוח הוראות האגף, בטלה בשל היותה מפלה בין נכים בהיעדר סבירות ומידתיות, והורה על תשלום ההטבות למשיב 1 החל מיום שחרורו מצה"ל (1998).

  צור קשר
  דלג על צור קשר

  צור קשר

  חדשות המשרד
  דלג על חדשות המשרד

  חדשות המשרד

  המשך עצור
  עבור לתוכן העמוד