.
  צור קשר
  דלג על צור קשר
  *
  checked

  דעו את זכויותיכם-המדריך המשפטי המקיף והמלא לזכויותיהם של המוכרים כנכי צה"ל


  אגף שיקום הנכים במשרד הביטחון הוא הגוף הממלכתי שתפקידיו הם להביע את הכבוד, ההוקרה והמחויבות הבלתי מתפשרים כלפי ציבור נפגעי המערכת הביטחונית אשר נפצעו במהלך מילוי שירותם הצבאי בצה"ל או בעת מילוי שירותם במסגרות ביטחון אחרות כמו שירות ביטחוני במשטרת ישראל או התנדבות במשמר האזרחי. מטרתו העיקרית של אגף שיקום הנכים במשרד הביטחון, הוא לספק עבור אלו המוגדרים כ"נכי צה"ל" שירותים מקצועיים, מהירים ואנושיים – כולם למען קידומם והשתלבותם בחברה, תוך השאיפה לחתור ולהביאם למצב של תפקוד מרבי ולסייע להם באופן תדיר לשפר את אורחות חייהם. במדריך מקיף זה אנו נעסוק ונדון בהרחבה רבה ב- כלל ההיבטים המשפטיים המגוונים הנוגעים לזכויותיהם של נכי צה"ל. 


  אגף שיקום הנכים במשרד הביטחון, הגורם האמון על מיצוי זכויותיהם של נפגעים ונפגעות נכי צה"ל אשר מילאו תפקיד ביטחוני למען שמירה על המולדת, פועל מכוח 'חוק הנכים' (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959. עפ"י ההגדרות המופיעות ב- 'חוק הנכים', "נכים" הם חיילים משוחררים אשר לקו בנכות בעקבות שירותם או חיילים בשירות קבע אשר לקו בנכות, ו- "נכות" היא איבוד של כושר היכולת לפעול בצורה רגילה – בין אם בדרכים של פעולה גופנית, שכלית או באופן של פחיתות ושחיקה ביכולת הזו אשר נובעות כתוצאה מחבלות, מחלות או מהחמרתן של מחלות (החוק נכון ורלוונטי כמובן גם בנוגע לנפגעים ולנפגעות ממערכות ביטחוניות אחרות כמו שירות בתי הסוהר והמשמר האזרחי).


  אגף שיקום הנכים מורכב מיחידות שונות הפועלות בו, שתפקידן הוא לפעול למען הכרה ומיצוי זכויות מלא של אנשים אשר נפגעו במהלך שירותם הביטחוני. אחת היחידות הללו היא "היחידה לתביעות וקביעת זכאות". יחידה זו מהווה למעשה את "שער הכניסה" אל אגף שיקום הנכים. היא אחראית לטפל במגוון רב של נושאים, החל משלבי ההכרה בנכה אשר כוללת איסוף נתונים ותיעודים רלוונטיים ובדיקה של הקשר הנסיבתי בין תנאי השירות של הנפגע לבין הפציעה שגרמה לנכותו, הוצאת הודעה על זימון הנפגע לוועדה רפואית מיוחדת שמטרתה היא לבחון ולקבוע את רמת נכותו ועוד.


  אם הנכות אשר נגרמה למשרת בתפקיד הביטחוני נגרמה לו על ידי גורמים המוגדרים כ-"אזרחיים" (כמו תאונת דרכים למשל), אז הוא יוכל לבחור בין מימוש זכויות ותגמולים עפ"י דין 'חוק הנכים' לבין קבלת הפיצויים הקבועים בחוק בהתאם לדיני הנזיקין. קבלתם של פיצויים מכוח דיני הנזיקין, יהווה וויתור על זכויות, הכרה וקבלת תגמולים מכוחו של 'חוק הנכים' (נפגעים הזכאים לתשלומים מאגף הנכים אשר העדיפו לבחור בחוק הנזיקין האזרחי, יוכלו למצות את זכויותיהם עפ"י דין הנזיקין רק לאחר החזרתם של כל התשלומים לאגף שיקום הנכים). יש להוסיף ולחדד כי ככל אזרח, גם לנפגעים יוצאי המערכת הביטחונית (חיילים, סוהרים וכו') עומדת הזכות לתבוע נכות כללית עפ"י 'חוק הביטוח הלאומי".


  נפצעתי במהלך שירותי הצבאי ואני מעוניין/נת להגיש בקשה להכרה בי כנכה/ת צה"ל. כיצד עליי לעשות זאת?

  בשלב הראשון, במקביל לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ובתיאום עם גורמי היקר (ר"מ 2 לשעבר) בביה"ח או עם קצין הנפגעים, יש למלא טופס בקשה מיוחד להכרה בנכותכם עפ"י 'חוק הנכים'. את הטופס הנ"ל תוכלו לקבל מגורמי יקר, קצין הנפגעים או מגורמי רווחה במשטרה, ויש אפשרות גם להורידו היישר מאתר האינטרנט של אגף שיקום הנכים. יש לצרף אל הטופס תיעודים ומסמכים רפואיים רלוונטיים, לחתום על וויתור סודיות ולהעביר את הטופס ליחידה שציינו קודם לכן – "היחידה לתביעות וקביעת זכאות" באגף שיקום הנכים (תוכלו להעביר את הטופס באמצעות קצין הנפגעים או בעזרתו של נציג יקר).


  בשלב השני, לאחר שהבקשה שלכם הועברה אל "היחידה לתביעות וקביעת זכאות", קצין התגמולים – הגורם האחראי לדון בהגשת התביעה שהגשתם, יודיע לכם בכתב על אחת מן האפשרויות הבאות: אישור לקבל טיפול רפואי בלבד, אישור זמני להכרה בנכותכם או הכרה עקרונית בנכותכם.


  בשלב השלישי, גורמים בצה"ל, במשטרה (או בכל מסגרת ביטחונית אחרת שבה שירתתם) יצטרכו להחליט על שחרורכם לאלתר לאור הפגיעה שנגרמה לכם במסגרת השירות.


  בשלב הרביעי, לאחר ששוחררתם משירותכם הביטחוני, אתם ובני משפחותיכם תטופלו ע"י אגף שיקום הנכים באמצעות המחוז שאליו הוא משויך ובהתאם לסוג האישור אשר ניתן לכם קודם לכן ע"י קצין התגמולים. באגף שיקום הנכים יש גורם מקשר מיוחד (עובד סוציאלי) אשר נמצא בקשר עם גורמים מ- יקר ועם קציני רווחה של המשטרה. תפקידו הוא להכיר היטב את משפחתכם ואת צורכיכם כנפגעים ולמסור לכם מידע רלוונטי הנוגע לאגף שיקום הנכים – לרבות על תהליכי הגשת הבקשה להכרה בנכותכם ועל הסיוע שתוכלו לקבל דרך אגף שיקום הנכים.


  יחידה נוספת הפועלת באגף שיקום הנכים היא "היחידה לוועדות הרפואיות". ליחידה זו יש תפקיד מרכזי ביותר, שכן היא אחראית על קביעת רמת נכותו של הנפגע אשר משפיעה למעשה על כל הזכויות, ההטבות והתגמולים שהוא עשוי לקבל. תחילה, אדם נכה אשר בקשתו הוכרה ע"י קצין התגמולים באגף השיקום, יזומן לוועדה רפואית מיוחדת שמטרתה היא לקבוע את דרגת נכותו. אותה וועדה צריכה להעריך נכונה את הנכות – בהתאם לפגימות (ולטענותיו של הנפגע) שקצין התגמולים אישר והכיר בהן עוד קודם לכן. הוועדה רשאית להחליט כי הנפגע יקבל זכאות לנכות זמנית או קבועה, ולקבוע לו אחוזי נכות בהתאמה לסעיפים אשר מופיעים ב- 'קובץ המבחנים לקביעת דרגת נכות'.


  הוועדות הרפואיות הן וועדות מיוחדות המורכבות מרופאים מומחים, עצמאיים ובלתי תלויים, כאשר מי שאחראי על מינוי חבריהן הוא שר הביטחון. כלל ההחלטות המתקבלות בוועדות הרפואיות צריכות להיות מבוססות על סמך החומר הרפואי המוצג בהן ועל סמך בדיקת מצבו של הנפגע על ידי חברי הוועדה.


  המלצת ביניים חשובה:

  כאשר אתם מתייצבים מול וועדה רפואית מיוחדת מטעמו של משרד הביטחון, הזמן העומד לרשותכם בכדי להציג את טענותיכם הוא מועט מאוד (לעיתים הוא מסתכם בכמה דקות בודדות). בפרק הזמן הקצר הזה, עליכם להספיק ולהציג בפני חברי הוועדה חומרים רפואיים רלוונטיים, ולהצליח לשכנע אותם כי טענותיכם הן מוצדקות דיין בכדי שיחליטו לקבוע לכם את דרגת הנכות אשר תשקף ברמתה את מצבכם הרפואי.


  ולאחר שזה נאמר, אנו ממליצים לכם בחום לפנות ולהתייעץ עם עורך דין מנוסה ומומחה המטפל בהגשת תובענות כנגד משרד הביטחון, אשר יוכל לסייע לכם להתכונן בצורה מיטבית לקראת הוועדה הרפואית, כך שתוכלו לדעת מה כדאי להציג ולומר בפניה ובעיקר, מה הם הדברים שחובה עליכם להימנע מהם!


  חשוב להדגיש, כי על כל החלטה המתקבלת בוועדה הרפואית הראשונה, ניתן להגיש ערעור בפני וועדה רפואית עליונה; וזאת, בהתאם למסלולים המוכרים והמקובלים בחוק אשר נקבעו ב- 'חוק הנכים' וברשימת בתקנות הנכים. הוועדה הרפואית העליונה תוכל לאשרר, לבטל או לשנות החלטה קיימת אשר התקבלה קודם לכן בוועדה הרפואית הראשונה. בתור נפגעים הניצבים בפני הוועדה, חשוב שתדעו כי עומדת לכם הזכות לצרף אדם נוסף שלדעתכם חשוב לצרפו: קרוב משפחה, רופא, מפקד, וכיוצ"ב.


  כאשר נפגע מרותק למיטה בביה"ח ולא עומדת לו היכולת להתייצב מול הוועדה הרפואית, האחרונה תידרש, עפ"י הצורך, להתכנס בבית החולים. חשוב להוסיף, כי גם על החלטות של הוועדה העליונה ניתן לערער (בשאלות משפטיות בלבד), כאשר הערעור במקרה הזה יועבר אל ידיו של ביהמ"ש המחוזי.


  תהליך השיקום של נכי צה"ל

  אנו ממשיכים בדיון הנרחב שלנו, ועוסקים כעת בתהליך שיקומם של נכי צה"ל. ראשית, נפתח ונדבר על יחידה נוספת באגף שיקום הנכים, "היחידה לשירותיים רפואיים", שתפקידה הוא להעניק טיפולים רפואיים מיטביים לנכי צה"ל, ולסייע להם בתהליכי השיקום וההחלמה כך שיוכלו להשתלב בצורה אופטימאלית בחיי המשפחה, החברה והתעסוקה. פצועים מאושפזים אשר קיבלו מ- "יחידת התביעות וקביעת הזכאות" את אחד משלושת האישורים: אישור לקבלת טיפול רפואי בלבד, אישור נכות זמני או הכרה עקרונית בנכות, יזכו לקבל טיפול רפואי בפציעתם באישורו של רופא מחוזי.

  במסגרת הטיפול המגיע להם עפ"י חוק, הפצועים יזכו לקבל:

  • שירותי טיפולים אמבולטוריים.
  • טיפולי אשפוז.
  • ביצוע בדיקות רפואיות.
  • מתן תרופות וציוד רפואי.
  • הסעות למתקני אשפוז מיוחדים.
  • ועוד...

  טיפולים אלו ואחרים יינתנו לפצועים בכל מוסדות הרפואה המוכרים בארץ, ובהתאם לקביעותיו של הרופא המחוזי (במקרים חריגים, תוכל להיבדק האפשרות לאשר לפצועים קבלת טיפול רפואי גם בחו"ל). מי שנקבעה להם בוועדה הרפואית לפחות 20% נכות, יהיו זכאים לקבל טיפול רפואי באמצעות האגף לשיקום נכים. פצועים אשר נקבעו להם פחות מ- 20%, יהיו זכאים לקבלת טיפול רפואי מתוקף 'חוק ביטוח הבריאות הממלכתי' (באמצעות קופות החולים).


  בשלב זה אנו רוצים לדבר איתכם על שירותי השיקום המגיעים לנכי צה"ל, ועל "היחידה הייעודית לשירותי שיקום" אשר אחראית בפועל על אספקתם. בסופו של דבר, מטרתו המרכזית של אגף שיקום הנכים היא לסייע בתהליך שיקומם של הסובלים מנכות, ולסייע להם להשתלב בצורה מיטבית בחברה. כאן נכנסת "היחידה הייעודית לשירותי שיקום" לתמונה, כאשר תפקידה העיקרי הוא לסייע בתהליך שיקומם של נכי צה"ל בעזרת מתן שירותי שיקום מיוחדים.


  אנשים שהוכרו כ- "נכי צה"ל" ואשר נקבעו להם, לכל הפחות, 20% נכות, יהיו זכאים לקבל סיוע שיקומי הכולל בין היתר טיפולים פסיכו-סוציאליים והכוונה ועזרה בגיבושן ובמימושן של תוכניות שיקום ייעודיות. הגורמים המרכזיים המסייעים בתהליך השיקום הם העובדים הסוציאליים. הם פועלים בשיתוף וסנכרון מלאים מול האדם הנכה עצמו, ומול הצוותים הטיפוליים הפועלים בשטח בכדי לספק עבורו את הטיפולים השיקומיים שהוא צריך.


  עבור כל אדם שהוכר כנכה צה"ל, ימונה עובד שיקום אישי שתפקידו הוא לשמש כמנהל ייעודי האחראי על תהליך השיקום שלו. צוותי העובדים (פרט לעובדי השיקום) אשר פועלים במחוז שבו מתגורר הנכה, יידרשו לעמוד לרשותו בכל פרט ופרט המתקשר לתהליך שיקומו. תוכניות השיקום עבור נכי צה"ל נבנות על סמך כישורים ונטיות מקצועיות, תוך התאמה מלאה לסוג הנכות אשר ממנה סובל הנפגע ובהתאמה מחייבת ל- 'חוק הנכים' ולהוראות אגף שיקום הנכים הנגזרות ממנו.   


  קבלת תגמולים והטבות

  אנשים שהוכרו ע"י משרד הביטחון כ- "נכי צה"ל", יהיו זכאים עפ"י חוק לקבל תגמולים והטבות נרחבות במגוון רב של תחומים. יחידת "התגמולים, ההטבות והרווחה" באגף שיקום הנכים היא היחידה המסייעת לנפגעים ולנפגעות אשר הוכרו כנכי צה"ל לממש את זכאותם לקבל הטבות, תגמולים ושירותי רווחה. מימוש הזכאויות עומד בתוקף במשך כלחייו של האדם הנכה וזאת כמובן, בכפוף להנחיותיו של אגף שיקום הנכים ובהתאם להוראות המחייבות אשר נקבעו ב- 'חוק הנכים'. כך למשל, אנשים שנקבעו להם בין 10%-19% אחוזי נכות, יהיו זכאים לקבל תגמולים חד פעמיים בגין נכותם. אנשים שנקבעה להם דרגת נכות של לפחות 20%, יהיו זכאים לקבל תגמולים חודשיים לכל ימי חייהם (כאן חשוב לסייג, כי קצין התגמולים רשאי עפ"י חוק לזמן את הנכה אחת לשנה, ולבחון האם חל שינוי במצבו הרפואי, מה שעשוי כמובן להשפיע על קביעת רמת נכותו ועל המשך קבלתן של זכויות, הטבות ותגמולים שהוא היה זכאי להן קודם לכן).


  גובהם של התגמולים (בין אם ניתנים כמענק חד פעמי או כקצבת קבע) ייקבע בהתאם לדרגת נכותו של הנפגע, אשר נקבעת בוועדות הרפואיות. כדאי לדעת אגב, כי פצועים המוגדרים כ- "חיילים בודדים" (עפ"י אישור צה"לי רשמי), יהיו זכאים למענק חד-פעמי מיוחד-  בנוסף לתגמולים הקבועים והמוכרים בחוק.


  פצועים הנותרים מאושפזים יהיו זכאים לקבל תגמולי טיפול רפואי (ת.ט.ר). התגמולים יינתנו להם עפ"י ההתניות הבאות:

  • קבלת הכרה עקרונית בנכותם ושחרור מצה"ל.
  • אישור רופא מחוזי.
  • אישור של קצין התגמולים.

  סוגים שונים של תגמולי ת.ט.ר:


  • חיילים מאושפזים המשרתים בשירות חובה: חיילים מאושפזים המשרתים בשירות סדיר יהיו זכאים לקבל תגמול חודשי בהתאם לתקנות הקבועות בחוק- החל מהיום בו ישתחררו מצה"ל.
  • חיילים מאושפזים המשרתים בשירות מילואים ועובדים כשכירים: במקרה של חיילי מילואים העובדים כשכירים, קבלתם של תגמולי הטיפול הרפואיים תחול רק לאחר שחרורם משירות המילואים (גובה התגמולים יחושב עפ"י ממוצע המשכורות של החייל בשלושת החודשים האחרונים אשר קדמו לגיוס המילואים האחרון). 
  •   חיילים מאושפזים בשירות מילואים העובדים כעצמאיים: בהתייחס למשרתי המילואים העצמאיים, גובה תגמולי ה- ת.ט.ר ייקבע עפ"י השומה האחרונה של מס הכנסה מן שנה החולפת.
  •   חיילים מאושפזים בשירות מילואים אשר אינם עובדים: גובה ה- ת.ט.ר עבור משרתי מילואים שאינם מועסקים, יהיה זהה לגובה התגמולים החודשיים הניתנים לחייל שהשתחרר משירות חובה.

  פרט לזכאותם למענקים חד-פעמיים(או קבועים) ולזכאותם לקבל תגמולי טיפול רפואי, מי שהוכרו כנכי צה"ל יהיו זכאים עפ"י חוק לשורה ארוכה ונרחבת של זכויות והטבות נוספות:

  • הנחה בתשלומי הארנונה.
  • הנחה בתשלומי מס רכישה.
  • קבלת מענקי דיור (כולל מתן הלוואות מיוחדות)
  • הנחות במיסוי לצורך רכישת רכב חדש (רכב שיקומי/רפואי המסייע לנכה להתנייד בקלות ממקום למקום).
  • קבלות הנחות מיוחדות בתחבורה הציבורית.
  • זכאות לקבלת טיפולים מיוחדים בחמי מרפה (מיועד לנכי צה"ל הסובלים מפגיעות אורתופדיות או נוירולוגיות, כאשר הטיפולים ניתנים להם במטרה להתמודד ולשקם את פציעתם).
  • מענקים מיוחדים לטיפולי שיניים.
  • מענקי סיוע במימון לימודים (למשל- עבור תואר ראשון או הכשרה מקצועית כלשהי).
  • ועוד...

  סיוע למשפחותיהם של פצועים (בעלי אישור הכרה עקרונית בנכותם) המאושפזים בבתי החולים

  הוראה מיוחדת (84.04) של אגף שיקום הנכים קובעת, כי משפחותיהם של פצועים המאושפזים בבתי החולים אשר קיבלו את הכרתו של קצין התגמולים בנכותם, יהיו זכאים לקבלת סיוע מיוחד במגוון נרחב של תחומים שונים:

  • החזרי הוצאות נסיעה:

  -          תעריפי ההחזר עבור הוצאות הנסיעה באוטובוס יהיו בהתאם לתעריפים הקיימים בתחבורה הציבורית או ברכבת ישראל.

  -          כאשר בקו האוטובוס הרלוונטי קיים מנוי "חופשי חודשי" המאושר ללמעלה מ-20 נסיעות בחודש, תעריפי ההחזר יהיו בהתאם לעלותו של מנוי ה- "חופשי חודשי".

  -          תעריפי החזרים עבור הוצאות נסיעה ברכב פרטי יותאמו לתעריפי הוצאות נסיעה בתפקיד עבור עובדים בשירות הציבורי (על בסיס ק"מ).

  -          בני משפחה המתגוררים באילת, בעוד יקירם שנפגע מאושפז במקום אחר-  יהיו זכאים לקבל החזרי טיסה כנגד הצגת כרטיס טיסה וקבלה מקורית בלבד.

  *ההחזרים הכספיים יהיו מוגבלים למספר בני המשפחה, ותלויים בחומרת פציעתו של המאושפז.

  • החזרי הוצאות עבור שירותי שמרטפות:

  -          פצועים מאושפזים עם ילדים או אחים עד גיל 14 יהיו זכאים להחזרי הוצאות שמרטפות.

  -          ההחזרים יינתנו מיום הפציעה/אשפוז לאחר סיכום על המסגרת של סך שעות השמרטפות הנדרשות.

  -          ההחזרים יחושבו עפ"י חשבון השמרטף/ית או עפ"י הצהרה של בן/בת הזוג או ההורים של הפצוע המאושפז.

  -          גובה ההחזרים לא יעלה על תעריף שעת העבודה אשר הוגדר בהוראה המיוחדת של אגף שיקום הנכים.

  -          החזר ההוצאות יינתן בגין השעות הנוספות שנדרשו בעקבות האשפוז, ולא עבור הסך המלא של שעות העבודה (כלומר, אם משפחה מעסיקה מטפלת ל-8 שעות יומיות ובעקבות האשפוז התווספו לעבודתה עוד 4 שעות, הרי שההחזר יינתן בגין 4 השעות האלה, בלבד).

  • החזרי הוצאות כלכלה:

  -          החזרים עבור הוצאות כגון ארוחות בוקר צהריים וערב.

  -          גובה ההחזרים יהיה בהתאם לתעריפי הארוחות, אשר משתנים ונקבעים מעת לעת, לעובדים במגזר הציבורי.


  *ההחזרים הכספיים יהיו מוגבלים למספר בני המשפחה, ותלויים בחומרת פציעתו של המאושפז.

  • החזרי הוצאות עבור אובדן ימי עבודה של בן/בת משפחה:

  קבלת החזרים עבור אובדן משכורת תוכל להיות מאושרת לבן משפחה אחד בלבד, והיא תהיה מותנית גם בקיומם המלא של ארבעת התנאים הבאים:

  1)     אישור בכתב מטעם המעביד אשר כולל בתוכו:

  -          פירוט תקופת היעדרותו של בן המשפחה (כאשר תקופת ההיעדרות תהיה חייבת לקרות במהלך תקופת האשפוז).

  -          אישור על אי תשלום שכר עבור תקופת האשפוז.

  -          אישור על אי תשלום של "דמי מחלת בן משפחה" וכי לא הוגשה תביעה לשלמם במהלך תקופת האשפוז.

  2)     הצהרה בכתב של בן המשפחה, כי בתקופה שבה היה נעדר מעבודתו הוא שהה לצד מיטתו של קרובו המאושפז.

  3)     קבלת אישור בכתב ממנהל המחלקה המאשפזת, כי נוכחותו של בן המשפחה הינה חיונית בתקופת האשפוז.

  4)     הצגת אישור על מימוש ימי חופש או מחלה, כולל אישור מן המעביד אשר מתחייב לזכות את בן המשפחה כנגד קבלת תשלום מאגף שיקום הנכים עבור אותם ימי חופש ומחלה שניצל.


  כלל החזרי ההוצאות עבור בני משפחותיהם של המאושפזים, יינתנו על סמך אישור רשמי של שיקום אגף הנכים ובהתאם לדגשים כדלהלן:

  • הגדרה מדויקת של חומרת הפגיעה.
  • הגדרת צורכי שהייתם של בני משפחת המאושפז לצידו.
  • הצגת אישור רפואי מטעם בית החולים.
  • הכנת הצהרה החתומה ע"י בן משפחה, שבה הוא מצהיר כי הוא מעוניין בקבלת החזרים שונים (כמו נסיעות, כלכלה, לינה, אובדן משכורת וכיוצ"ב).

  מספר דגשים חשובים:

  1)     אגף שיקום הנכים ידאג לטפל ולבצע את החזרי ההוצאות החל מיום שחרורו של המאושפז משירות חובה, קבע או מילואים (זכאים שעדיין נמצאים בשירות- יטופלו ע"י צה"ל).

  2)     רק בני משפחה מקרבה ראשונה אל המאושפז יהיו זכאים לקבל סיוע מאגף שיקום הנכים: בעל, אישה, ילדים, הורים אחים ואחיות.

  3)     התשלומים עבור החזרים שאושרו יועברו באמצעות תגמוליו של הנפגע המאושפז- אל חשבון בנק ספציפי שיש למסור את פרטיו לאגף שיקום הנכים.

  4)     אנשי צבא המשרתים בקבע יהיו זכאים להחזרי אובדן ימי עבודה ולהחזרי הוצאות שמרטפות – בלבד.


  כפי שבוודאי הסקתם מקריאתו של המדריך הזה, זכויותיהם של נכי צה"ל הוא נושא מורכב עד מאוד. אנו מבקשים לחתום את דברינו בהמלצה המתבקשת, ולהדגיש בפניכם עד כמה זה חשוב לפנות ולהתייעץ מול עורך דין מומחה אשר יוכל לייעץ, לכוון ולהעניק לכם את כל הליווי המשפטי הנדרש בכדי שתוכלו למצות את זכויותיכם במלואן. 

  צוות עורכי הדין של "מרקמן את טומשין", מטפל בין היתר במקרים סבוכים ומורכבים הנוגעים להגשת תובענות כנגד משרד הביטחון (לרבות בייצוגם המשפטי של נפגעים ונפגעות יוצאי המערכת הביטחונית המבקשים לקבל הכרה מוסדית בנכותם).

  למעבר לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני – לחצו כאן

  צור קשר
  דלג על צור קשר

  צור קשר

  חדשות המשרד
  דלג על חדשות המשרד

  חדשות המשרד

  המשך עצור
  עבור לתוכן העמוד